Müügitingimused

Müügitingimused

  1. Üldsätted

Käesolevad tingimused on müügilepinguks Northbox OÜ (edaspidi Müüja) ja Northbox OÜ internetipoe kliendi (edastpidi Ostja) vahel. Ostja on füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega. Ettevõtetel ja edasimüügi eesmärkidel ostjatel palume võtta ühendust aadressil info@relaxysnacks.ee.

Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest, Võlaõigusseadusest, muudest õigusaktidest ning e-poe kasutuslepingus kokkulepitust.

Müüjal on õigus teha e-poes mistahes muudatusi nii informatsiooni kui ka hinna suhtes ilma klienti ette teatamata.

Müüjal on õigus ühepoolselt muuta müügitingimusi ilma ette teatamata.

Toote tellimuse vormistamise ja selle eest tasumisega kinnitab Klient, et on nõustunud müügitingimustega.

 

  1. Kauba maksumus

Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad 20% käibemaksu.

Müüjal on õigus muuta e-poes hindu ilma etteteatamata. Kui e-poes on muudetud hindu peale Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega (välja arvatud kui on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis).

 

  1. Ostu sooritamine

Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Kui Ostja täidab tellimisvormi, saadetakse talle tellimusvormil määratud e-maili aadressile arve.

Ostja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei kanna vastutust ebaõigete andmete esitamise eest.

Pärast tellimuse esitamist saadab Müüja Ostjale 24 tunni jooksul Ostja meiliaadressile arve, mille maksetähtaeg on 1 tööpäev. Toodete müügileping loetakse sõlmituks, kui tasumisele kuuluv summa on laekunud Müüja pangakontole.

Juhul, kui Ostja ei ole seda 1 tööpäeva jooksul tasunud alates arve väljastamise kuupäevast, siis tellimus tühistatakse.

Kõik Tellijate andmed, mis on kogutud Müüja poolt, peetakse konfidentsiaalsete andmetena. Müüja kohustub tellimuse käigus kogutud isiklikke andmeid mitte avaldada kolmandatele isikutele (v.a. kättetoimetamise teenuse osutajale). Ostu sooritamisel nõustudes uudiskirjade saamisega lubab Ostja kasutada omalt poolt antud andmeid reklaamikampaaniate saatmiseks Müüja poolt (uudiskirjad, pakkumised).

Tootepildid on e-poes illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

 

Tellimuse muutmine

Kui Ostja on tellimuse esitanud, kuid soovib seda muuta, siis peab Ostja saatma vastavasisulise e-kirja aadressile info@relaxysnacks.ee koos arve numbriga, mida Ostja muuta soovib.

 

Postitamata tellimuste tühistamine

Kui Ostja soovib tellimusest enne kauba postitamisest loobuda, kuid on selle eest juba pangaülekandega tasunud, siis peab Ostja saatma teate loobumissoovi kohta koos arve numbriga e-posti aadressile info@relaxysnacks.ee. Kui selle tellimuse kaupa ei ole teate kättesaamise ajaks veel teele pandud, siis maksab Müüja Ostjale raha tagasi.

Müüja kannab raha tagasi samale pangakontole, kust tellimuse eest makse laekus.

Kui tellimus on juba teele pandud, rakenduvad lepingust taganemise tingimused.

 

  1. Tarneaeg ja kättesaamine

Kohale toimetamine toimub Eesti piires.

Müüja tellimused komplekteeritakse iga kuu alguses ning tarneaeg on iga kuu alguses kuni 10 päeva. Pärast kauba väljastamist Müüja poolt hakkavad kehtima postifirmade poolt kehtestatud pakkide kättetoimetamise tähtajad, mille kohta saab täpsemat infot Itella SmartPOSTi koduleheküljelt. Müüja teeb omalt poolt kõik, et Ostja tellimus jõuaks kohale võimalikult kiiresti, kuid ei vastutada viivituste eest, mille on põhjustanud transporditeenuse pakkuja või on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saa mõjutada või ette näha.

 

  1. Kauba tagastamine

Vastavalt seadusele on tarbijal õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates tellitud kauba kättesaamisest ning kaup kasutamata kujul, rikkumata pakendis tagastada.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise soov, mis tuleb saata e-posti aadressile info@relaxysnacks.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode). Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Müüja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui Ostja on sõnaselgelt valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Müüjal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 

  1. Pretensioonide esitamine

 

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt 14 päeva jooksul Müüja poole, saates e-kirja aadressile info@relaxysnacks.ee ning märkima tellimuse esitaja nime, arve numbri ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpse kirjelduse.

Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale ning kui on Ostja süül või hooletusel toode saanud kahjustada.

Kui Müüja käest ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba.

Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüa Ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Müüja vastab Ostja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

 

  1. Kvaliteet

Kui kaup jõudis Ostjani kahjustatult, tuleb sellest kohe teada Müüja e-posti aadressil info@relaxysancks.ee. Kui kaup on puudustega Müüja süül, parandatakse, asendatakse või hüvitatakse puudustega kaup summas, mille Ostja tellides selle eest tasus.

Müüja tagab, et tooteid saab kasutada vastavalt tootja soovitustele nende otstarbe kohaselt tootel märgitud „parim enne“ tähtpäeva saabumiseni.

Oluline on järgida Müüja kodulehel ja kaubaga kaasas olevaid kasutamisjuhiseid ning muid ohutusnõudeid. Me ei vastuta ühegi kahju eest, mis tekkis toote kasutamisel, kui toodet ei kasutatud eesmärgipäraselt, ei järgitud tootja antud juhiseid või muid ohutusnõudeid või kasutati toodet pärast kasutustähtaja lõppemist.

 

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Müüja e-poest ostmine on turvaline, Ostja isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele, neid kasutatakse ainult tellimuse täitmiseks ja tellimusega seotud küsimuste lahendamiseks.

Müüja kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-kirja aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Ostjale saatmiseks.

Müüja edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Veebipood saadab Ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

 

  1. Muud tingimused

Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kaudsete kahjude eest (käibe- või kasumi kaotamine, moraalne kahju).

Relaxy Snacks e-poes müüdavate toodete tellimine nende edasimüügi eesmärgil ilma Müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud. Müüja jätab endale õiguse keelduda tellimuste täitmisest, mille puhul on põhjendatud kahtlus, et tooteid tellitakse edasimüügi eesmärgil. Kui olete huvitatud Relaxy Snacks toote edasimüügist võtke palun ühendust e-posti aadressil info@relaxysnacks.ee

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. Erimeelsuste korral püütakse saavutada kokkuleppe poolte läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

 

Küsimused ja ettepanekud

Lisaks kvaliteetsetele toodetele tahame pakkuda ka sõbralikku teenindust ning head emotsiooni. Teie arvamus on väga tähtis, kui Teil on küsimusi või ettepanekuid saatke palun e-kiri aadressil info@relaxysnacks.ee või helistage +372 53451641.